ČASTÉ DOTAZY

  • Co je to energetický štítek?

Zažitým názvem energetický štítek je nazýván průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Je to dokument, který slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy- řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti stejně jako například energetický štítek u spotřebičů.

  • Jak takový průkaz energetické náročnosti budovy vypadá?

PENB se skládá ze dvou částí- grafického znázornění a protokolu k průkazu. Jak obě části vypadají si můžete prohlédnout zde.

  • Jaká je platnost energetického průkazu?

Platnost PENB je 10 let od data vystavení. Pokud však během této doby dojde ke změně na obálce budovy (například výměně oken, zateplení....) nebo ke změně zdroje vytápění, musí být energetický průkaz aktualizován.

  • Kdo smí energetické průkazy zpracovávat?

Průkazy energetické náročnosti budovy smí provádět pouze osoby autorizované, s osvědčením od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), zapsané v seznamu energetických specialistů

  • Jaké podklady je potřeba dodat pro správný výpočet PENB?

Výpočet průkazu energetické náročnosti budovy se provádí pro obálku budovy. Pro správný výpočet je tedy třeba dodat podklad (půdorys, plánek domu), ze kterého jsou patrné vnější rozměry domu, rozmístění oken, venkovních dveří a jejich rozměry. Dále je nutné dodat fotky objektu zvenku ze všech stran, upřesnit skladby obvodových konstrukcí domu (obvodová stěna, střecha, podlaha nejnižšího vytápěného podlaží), jaký typ oken je osazen a dodat informace o způsobu vytápění a ohřevu teplé vody.

  • Jakým způsobem je možné podklady zaslat?

Podklady pro výpočet je možné zaslat emailem v elektronické podobě nebo poštou, máte-li je dispozici pouze v tištěné formě. Poštou zaslené podklady Vám zase v pořádku vrátíme zpět spolu s vyhotoveným PENB. 

  • Co když nemám k dispozici žádnou výkresovou dokumentaci k domu ani žádný jiný plánek?

Pokud není k dispozici žádný podklad, ze kterého by byli rozměry domu a výplní otvorů patrné, můžeme si přijet sami objekt na místo zaměřit a pořídit fotodokumentaci. Působíme po celé ČR. 

  • Jak dlouho trvá zpracování PENB?

PENB zpracujeme a odešleme vždy nejpozději do 7 dnů od objednání a doručení potřebných podkladů. Potřebujete-li PENB rychleji, je to možné, vše záleží na domluvě.

  • Jak mohu provést objednávku?

Stačí vyplnit objednávkový formulář a my Vás již budeme kontaktovat. Potvrdíme Vám cenu za zpracování a zašleme formulář a seznam podkladů, které je nutné dodat. Pokud je třeba přijet si dům zaměřit, domluvíme si s Vámi termín naší návštěvy.

  • Jak probíhá platba za PENB?

Hotové originály výpočtu ve dvou vyhotoveních zasíláme doporučeně poštou na dobírku, platíte tedy až při převzetí zásilky.

Výsledné hodnoty průkazu:

Vstupními údaji pro výpočet průkazu jsou skladby obvodových konstrukcí budovy (obvodová stěna, střecha, podlaha nejnižšího vytápěného podlaží, okna, venkovní dveře), geometrické uspořádání budovy, orientace ke světovým stranám, umístění budovy v rámci ČR, druh použité energie na vytápění a na ohřev teplé vody. Tyto všechny parametry ovlivňují výpočet. Výsledné hodnoty jsou potom dle platné metodiky výpočtu porovnávány s hodnotami normovými a na jejich základě je budova zatříděna do energetické třídy. Výsledná hodnota je teoretická a normová, je tedy možné, ba dokonce velmi pravděpodobné, že např.výsledná hodnota spotřeby energie na vytápění vyjde jinak, než je tomu v reálu. Také se může stát, že dům, který se zdá, že téměř nepromrzá, bude zatříděn do některé z horších energetických tříd. Je tomu tak z důvodu výše uvedené metodiky výpočtu. Zateplené novostavby z moderních materiálů vycházejí do tříd B- C, do třídy A spadají pasivní a nízkoenergetické domy, logicky tedy např. objekt 50 let starý, z původních materiálů a nezateplený spadne do katergorie F- G.

 objednat energetický průkaz