Průkazy energetické náročnosti budovy smí provádět pouze osoby autorizované, s osvědčením od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), zapsané v seznamu energetických specialistů

Na toto je třeba si dávat velký pozor, neboť se stává stále častěji, že energetický průkaz je zákazníkovi zpracován neoprávněnou osobou. Od roku 2017 musí být každý průkaz opatřen unikátním číselným kódem, vygenerovaným v systému ENEX Ministersva průmyslu a obchodu a pod tímto kódem je také v systému evidován. Zkontrolovat si jej můžete na poslední straně průkazu. 

POZOR průkaz bez tohoto čísla je neplatný.