V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje jsou při výkonu činnosti správce zpracovávány, na základě jakého právního důvodu údaje je tak činěno, k jakým konkrétním účelům jsou používány, komu mohou být tyto údaje předávány a jaká mají subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva.