Při prodeji či pronájmu bytu platí také povinnost dodat ke kupní nebo nájemní smlouvě platný průkaz energetické náročnosti. I zde však existuje jedna výjímka. Pokud máte k dispozici vyúčtování energií vztahující se k dané bytové jednotce, můžete jimi průkaz energetické náročnosti nahradit.