ČASTÉ DOTAZY

Vybrali jsme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Pokud vaše otázka zůstane nezodpovězena, neváhejte nás kontaktovat.

1

Jak takový průkaz energetické náročnosti budovy vypadá?

Prohlédněte si vzor PENB dle aktuálně platné legislativy.

2

Jaké podklady je potřeba dodat pro správný výpočet PENB?

Výpočet průkazu energetické náročnosti budovy se provádí pro obálku budovy. Pro správný výpočet je tedy třeba dodat podklad (půdorys, plánek domu), ze kterého jsou patrné vnější rozměry domu, rozmístění oken, venkovních dveří a jejich rozměry. Dále je nutné dodat fotky objektu zvenku ze všech stran, upřesnit skladby obvodových konstrukcí domu (obvodová stěna, střecha, podlaha nejnižšího vytápěného podlaží), jaký typ oken je osazen a dodat informace o způsobu vytápění a ohřevu teplé vody.

3

Jakým způsobem je možné podklady zaslat?

Podklady pro výpočet je možné zaslat pouze v elektronické podobě e-mailem.

4

Co když nemám k dispozici žádnou výkresovou dokumentaci k domu ani žádný jiný plánek?

Pokud není k dispozici žádný podklad, ze kterého by byli rozměry domu a výplní otvorů patrné, můžeme si přijet sami objekt na místo zaměřit a pořídit fotodokumentaci. Působíme po celé ČR. Cena za zaměření včetně dopravy činí 5 900,- Kč pro byty a rodinné domy a 7 900,- Kč pro bytové domy (ceny jsou včetně 21 % DPH).

5

Za jak dlouho jste schopni PENB zpracovat?

PENB zpracujeme a odešleme vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od objednání a doručení potřebných podkladů. Hotové výpočty posíláme e-mailem v elektronické podobě (s autorizací). Potřebujete-li PENB rychleji, je to možné, vše záleží na domluvě.

6

Jak mohu provést objednávku?

Stačí vyplnit objednávkový formulář a my Vás již budeme kontaktovat. Potvrdíme Vám cenu za zpracování a zašleme formulář a seznam podkladů, které je nutné dodat. Pokud je třeba přijet si dům zaměřit, domluvíme si s Vámi termín naší návštěvy.

7

Jak probíhá platba za PENB?

Platba za PENB je na fakturu. Výpočty zpracujeme do 10 pracovních dnů po uhrazení faktury.

8

Jaké jsou výsledné hodnoty průkazu?

Vstupními údaji pro výpočet průkazu jsou skladby obvodových konstrukcí budovy (obvodová stěna, střecha, podlaha nejnižšího vytápěného podlaží, okna, venkovní dveře), geometrické uspořádání budovy, orientace ke světovým stranám, umístění budovy v rámci ČR, druh použité energie na vytápění a na ohřev teplé vody. Tyto všechny parametry ovlivňují výpočet. Výsledné hodnoty jsou potom dle platné metodiky výpočtu porovnávány s hodnotami normovými a na jejich základě je budova zatříděna do energetické třídy. Výsledná hodnota je teoretická a normová, je tedy možné a dokonce velmi pravděpodobné, že např. výsledná hodnota spotřeby energie na vytápění vyjde jinak, než je tomu v reálu. Také se může stát, že dům, který se zdá, že téměř nepromrzá, bude zatříděn do některé z horších energetických tříd. Je tomu tak z důvodu výše uvedené metodiky výpočtu. Zateplené novostavby z moderních materiálů vycházejí do tříd B–C, do třídy A spadají pasivní a nízkoenergetické domy, logicky tedy např. objekt 50 let starý, z původních materiálů a nezateplený spadne do katergorie F–G.