Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
Stránky se načítají, chvilku strpení.
ZJISTIT STAV POPTÁVKY

KDY JE POTŘEBA MÍT ZPRACOVÁN PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. K 1. 7. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 103/2015 Sb., která upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu následovně:

PRODEJ A PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU

prodej nebo pronájem rodinného domuprodej nebo pronájem rodinného domu

Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinnen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinnen předložit možnému kupujícímu budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy.

Při inzeraci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G.

Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu vystaveného před 1. lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou.

NOVOSTAVBY

novostavbynovostavby

Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty - pokud se renovuje více než 25 % obálky budovy.

PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU/ BYTOVÉ DOMY

prodej nebo pronájem bytu / bytového domuprodej nebo pronájem bytu / bytového domu

Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1.ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho ověřená kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.

Při realitní inzerci je inzerující povinnem uvést energetickou třídu ve všech inzertních, reklamních a propagačních materiálech. Pokud není výsledek PENB k dispozici, je nutno uvést nejhorší energetickou třídu G.

Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický průkaz zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI

budovy užívané orgánem veřejné mocibudovy užívané orgánem veřejné moci

U budov uživaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově následovně:

  1. Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. 7. 2013
  2. Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. 7. 2015

Pozn. energeticky vztažná plocha = součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží

VÝJIMKY

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb:

  1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  2. u budov, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci
  3. u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely
  4. u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání
  5. u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 700 GJ za rok

Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.