Projektová dokumentace pro splnění podmínky NZEB II u rodinných domů

Dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., hodnocení téměř nulových budov platné od 1. 1. 2022 je velmi vhodné navrhnout stavbu tak, aby již samotný tvar domu, orientace ke světovým stranám a skladba obvodových konstrukcí pomohli energetické náročnosti. Návrh technických systémů je závislý na použitých energonositelích pro vytápění a přípravu TV a dalších technických systémů.

Návrh stavby

V první řadě je velmi vhodné navrhnout stavbu tak, aby již samotný tvar domu, jeho orientace ke světovým stranám a skladby obvodových konstrukcí pomohli energetické náročnosti a nebylo třeba tolik kompenzovat technické systémy.

Návrh konstrukcí obálky budovy přibližující se pasivnímu standardu

Tzn. průměrný součinitel prostupu tepla Uem= 0,17 W/(m2.K).

Kompaktní tvar domu

Výhodu v hodnocení ENB mají stavby kompaktního tvaru (do patra, sedlová střecha, velké prosklené plochy na J, JZ, minimum prosklení na S, SV) oproti budovám typu bungalov.

Návrh technických systémů

Výpočet PENB je zásadně závislý na použitých energonositelích pro vytápění a přípravu TV a dalších technických systémů.

ELEKTŘINA

Elektrokotel a elektrický bojler:

Skladby v pasivním standardu, nutno přidat: nucené větrání s rekuperací tepla + fotovoltaika (výkon cca 3 kWp= 15 m2 J/45) (v případě přidání krbu je možno snížit nutnou plochu FVE).

Tepelné čerpadlo vzduch/voda + el. bojler

Skladby v pasivním standardu, nutno přidat: nucené větrání s rekuperací tepla.

ZEMNÍ PLYN

Kondenzační plynový kotel na vytápění i přípravu TV

V případě skladeb obvodových konstrukcí v pasivním standardu nebude třeba přidávat další systém v případě skladeb konstrukcí horších bude nutná kompenzace nuceným větráním s rekuperací.

PELETY/DŘEVO

Kotel na tuhá paliva + el. bojler

Bez nuceného větrání s rekuperací tepla, bez FVE….